Печат

За дома

Дом за деца лишени от родителски грижи “Теофано Попова” се намира в град Стара Загора и е разположен на около 5 км от центъра на града, източно от Аязмото и южно от езерото на завод “Загорка”.

В дома децата ползват добре развита мрежа от специализирани медицински услуги и различни специалисти.

Историята... през годините
teofano-popovaСградата на дома и дворът към нея са публична общинска собственост. В първата година на 20-и век парцелът е дарен от старозагорската будителка Теофано Попова на основаното от нея дружество „Добрий Самарянин". Според волятата й там трябвало да се изгради сиропиталище. На смъртния си одър през януари 1929 г. тя пише завещание, в което зявява, че земите и сградите, които дарила, завинаги трябва да се ползват за отглеждането на деца без родители. Въпреки превратностите в държавата и след 9 септември 1944 г. волята на дарителката е уважена. Теофано Попова е оставила на дома и 350 дка земя, която оттам сега дават под аренда.

Домът се нуждае от сериозен ремонт на едното си крило и външната фасада. Директорката на дома Рилка Иванова се обръща многократно към собственика на сградата Община Стара Загора, но молбите за финансиране остават нечути. През 2008 г. се обръща към фонда­ция „Тавита България" в Со­фия, която работи от години със западноев­ропейски донори, които да­ряват за домове за деца без родители. Изненадващ бил бързия отговор от страна на Фондацията. Още по Коледа в дома пристигат 15-ина холандски инжене­ри. През януари вече целият втори етаж на дома е с нова дограма.

ИСТОРИЯ НА ДОМА

(Извадка от Историческа справка за дома за юноши „Теофано Попова”, град Стара Загора)

През 1899 год. в Стара Загора е създадено благотворително дружество „Добрий Самарянин”.
(първият Устав можете да видите тук)

Дружеството има за задача да подпомага ония бедни, живущи в гр. Ст. Загора и окръга, без разлика на вяра и народност, които са изпаднали в нещастие и в нравствена развала.

Милосърдието на членовете на дружеството е насочено, както се казва в един отчет на председателката на дружеството Теофано Попова през 1905 год., към "двата полюса на живота: детството и старостта, които, еднакво са предмет на милосърдието.

В същия отчет се казва, че по-голямо внимание се обръща "към първия полюс на страданието- жалките, останали без бащи и майки сирачета, които са извор на сила, на младост, на надежден живот".

Затова, още със създаване на дружеството се създава приют за сираци - назован:
Старозагорско окръжно сиротопиталище "Добрий Самарянин".

В сиротопиталището е имало училище, правоспособно да издава документи за завършено образование.

Това училище вероятно е открито в 1907 год., защото в отчета на дружеството за тази година се съобщава "че госпожа Дишпини и господин Анастас Ангелови поемат задължение те да издържат учител за децата на приюта, докато са живи.

На друго място се отбелязва, че основаването на училище в приюта спасява децата от ходенето им в градските училища, от които сградата на приюта е доста отдалечена. Тя се е намирала на същото място, където се намира сегашната сграда на дома.