Печат

Тренинги и практики за развиване на жизнени умения у деца от ДДЛРГ

Юни 2010

По проект „Приятел до теб„, финансиран от ПИБ и ФРГИ, бяха проведени поредица от тренинги с деца от ДДЛРГ „Т.Попова„ с лектори Б.Гърбев, психолог, инж.Г.Николов-член на УС на РАДМИ и Диана Нанкова–психолог.
Целта на тази дейност е децата да получат подкрепа и обучение за усвояване на практически знания и умения за справяне с живота след напускане на дома.
Различни групи от дома проведоха кратки практики във фирми от мебелното производство-„Труд 97„ ООД и „Средна гора” АД/част от световната верига Икея/;в едно от съвременните и много добре устроени машиностроителни предприятия за машини в хранително–вкусовата промишленост „SPV”;в 2 фирми за реклама;в заведение за хранене;в радио Стара Загора.
Със съдействието на Дирекция „Бюро по труда„ децата от дома се запознаха на място и с програмите за квалификация и търсене на работа, предлагани чрез бюрото, както и с основните услуги на Дирекция „Социално подпомагане„.

Приключи изграждането на електронна страница на ДДЛРГ „Т.Попова„, изготвена от експерт на ТПП-Стара Загора.

Печат

Пресконференция относно проект, финансиран от ПИБ и ФРГИ

03.06.2010 г.

Пред местната общност бе представен новият проект на Гражданско сдружение „Алтернатива 55” „Приятел до теб”.
Проектът се финансира от Фонд Социална отговорност на ПИБ и Фондация „Развитие на граждански инициативи„.

Предвидените дейности за развиване на жизнени и социални умения на децата от ДДЛРГ „Т.Попова„ са за период от 8 месеца.

На срещата с представителите на медиите присъстваха координаторът на проекта Радка Дончева, Анастасия Василева-изп. директор но сдружението, Мариела Колева от партниращата ТПП-Стара Загора и социален работник от ДДЛРГ „Т.Попова„.

Печат

Нов проект на "Алтернатива 55"

01.05.2010

Фонд „Социална отговорност на ПИБ” финансира през настоящата година шест социално значими проекта за деца, лишени от родителски грижи.

Чрез тяхната реализиация ще бъдат подкрепени близо 170 деца от институции на възраст между 14 и 18 години в процеса на ресоциализцията им и професионалната им квалификация. Проект «Приятел до теб« на Гражданско сдружение «Алтернатива55» е един от утвърдените проекти за 2010 г. Продължителността на проекта е 8 месеца, а общата му стойност е 6400 лв.

Основната цел на проекта е да подпомогне интеграцията и подготовката за самостоятелен живот на децата от ДДЛРГ “Т.Попова“, Стара Загора, чрез провеждане на комплекс от дейности, съдействащи за тяхното професионално ориентиране и подготовка и развиване на социалните им умения, с привличане подкрепата на местната общност.

В дейностите по проекта ще бъдат включени 15 деца от ДДЛРГ “Т.Попова“, Стара Загора, на възраст 15-18 години.

Печат

Проект "Приятел до теб"

КОЙ ФИНАНСИРА ТОЗИ ПРОЕКТ
Фонд „Социална отговорност на ПИБ” ще финансира през настоящата година шест социално значими проекта за деца, лишени от родителски грижи. Чрез тяхната реализиация ще бъдат подкрепени близо 170 деца от институции на възраст между 14 и 18 години в процеса на ресоциализцията им и професионалната им квалификация. Проект « Приятел до теб « на Гражданско сдружение « Алтернатива 55» е един от утвърдените проекти за 2010 г. Продължителността на проекта е 8 месеца, а общата му стойност е 6460 лв.
Партньор при осъществяването на социалната програма на Първа инвестиционна банка от пет години насам е Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ), която по традиция отговорно и прозрачно управлява целия процес–от обявяването на конкурса, през оценката на проектите до тяхната реализация и постигане на търсения ефект. Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.

Печат

Проект на фондация "Благотворител" - Мога. Наравно с всички

Цел на проекта: да предостави възможност за качествена социална интеграция на младежи, на които предстои да напуснат домовете за лишени от родителски грижи деца в гр. Стара Загора и в гр. Брацигово.

Целева група: младежи и девойки с различен социален статус и етническа принадлежност, живеещи в ДДЛРГ „Васил Петлешков” и „Ана Гиздова” в Брацигово, в „Българка”, „Мария Терезия” и „Теофано Попова” в Стара Загора.

Етапи: психологически тренинг, обучение за активно поведение на пазара на труда и обучение в професионални курсове по избор.