Печат

Проект 30 "Център за социална и образователна подкрепа"

Цел на проекта е подпомагане на Реформата за повишаване благосъстоянието на децата в България чрез осигуряване на основни социални услуги.

Подцелите включват създаване на постоянен социален център "Дневен център за деца на улицата", който ще работи за подобряване качеството на живот на тези деца, образователна помощ, подкрепа в личностното им развитие и социализация, превенция на ранното отпадане от училище на децата от ромската общност в гр. Видин и региона.

Печат

Съвместен проект между "Загорка" АД и фондация "Българска традиция"

Петнадесет младежи от ДОВДЛРГ "Теофано Попова" в Стара Загора преминаха успешно обучение по дървообработка в рамките на съвместен проект между "Загорка" АД и фондация "Българска традиция".

Четири от тях, завършили и квалификационен курс за механици, получиха грамоти от г-н  Ян Дерк ван Карнебеек, изпълнителен директор на компанията. Това стана по време на официалното представяне на резултатите от проекта в галерия "Традиция", София.

Като част от съвместната инициатива между "Загорка" АД и фондация "Българска традиция" в Дом "Теофано Попова" беше напълно оборудвана дърводелска работилница, която продължава да работи и след приключване на проекта.