Печат

Тренинг по проект "Приятел до теб"

26.10.2010

На 26.10 в офиса на Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” бе проведен поредният тренинг по програмата на проекта на сдружението „Приятел до теб„, финансиран от Социален фонд на ПИБ и ФРГИ.

Участващите в тренинга 12 младежи от ДДЛРГ „Т.Попова„ бяха запознати с услугите, които предоставя дирекция „Социално подпомагане„; с възможностите и механизмите за ползване на различни социални услуги след напускане на дома. Лектор в обучението бе г-жа Жанета Колева, психолог, н-к отдел в Дирекция „Социално подпомагане„ – Стара Загора.