Печат

Тренинг за професионално ориентиране

28.09.2010

На 28.09.2010 г., в конферентна зала на ТПП - Стара Загора, бе проведен трениг с младежи от ДДЛРГ ”Т. Попова„.
Двете презентации

- „Икономика на регион Стара Загора и приоритетите за развитие” от Олег Стоилов, изп. директор на ТПП и

- „Европейски информационен център към ТПП” от Мариела Колева, експерт към ТПП

повишиха информираността на младежите относно водещите отрасли и фирми в региона и възможностите за трудова реализация на младите хора.

Тренингът се провежда в рамките на проект „Приятел до теб” на ГС „Алтернатива 55”, който ТПП - Стара Загора подкрепя като партньор. Проектът се финансира от Социален фонд към ПИБ и ФРГИ.