Печат

Информационна среща "Младите хора и бизнеса"

21.09.2010

ТПП-Стара Загора, съвместно със Сдружение „Българска тренировъчна централа„ /СБТЦ/-София, проведе в конферентната си зала информационна среща относно създаване на учебно-тренировъчни фирми за професионално ориентиране и подготовка на младежите от региона.

Бяха представени 3 презентации:

- „Център на учебно–тренировъчните фирми” към Министерство на образованието, младежта и спорта.

- „Младите хора и безнеса–заедно за успешно бъдеще на регион Стара Загора„

- проект на СБТЦ, в партньорство с ТПП-Стара Загора.

- „Регион Стара Загора и приоритетите за развитие„.

За участие в информационната среща от ТПП-Стара Загора бяха поканени Анастасия Василева, изп.директор на „Алтернатива 55” и трима младежи от ДДЛРГ „Т.Попова„, участници в проект „Приятел до теб„, който ТПП подкрепя като партньор.

Момчетата от ДДЛРГ се срещнаха с Мариела Колева и обсъдиха електронната страница на дома.