Печат

Тренинги и практики за развиване на жизнени умения у деца от ДДЛРГ

Юни 2010

По проект „Приятел до теб„, финансиран от ПИБ и ФРГИ, бяха проведени поредица от тренинги с деца от ДДЛРГ „Т.Попова„ с лектори Б.Гърбев, психолог, инж.Г.Николов-член на УС на РАДМИ и Диана Нанкова–психолог.
Целта на тази дейност е децата да получат подкрепа и обучение за усвояване на практически знания и умения за справяне с живота след напускане на дома.
Различни групи от дома проведоха кратки практики във фирми от мебелното производство-„Труд 97„ ООД и „Средна гора” АД/част от световната верига Икея/;в едно от съвременните и много добре устроени машиностроителни предприятия за машини в хранително–вкусовата промишленост „SPV”;в 2 фирми за реклама;в заведение за хранене;в радио Стара Загора.
Със съдействието на Дирекция „Бюро по труда„ децата от дома се запознаха на място и с програмите за квалификация и търсене на работа, предлагани чрез бюрото, както и с основните услуги на Дирекция „Социално подпомагане„.

Приключи изграждането на електронна страница на ДДЛРГ „Т.Попова„, изготвена от експерт на ТПП-Стара Загора.