Печат

Нов проект на "Алтернатива 55"

01.05.2010

Фонд „Социална отговорност на ПИБ” финансира през настоящата година шест социално значими проекта за деца, лишени от родителски грижи.

Чрез тяхната реализиация ще бъдат подкрепени близо 170 деца от институции на възраст между 14 и 18 години в процеса на ресоциализцията им и професионалната им квалификация. Проект «Приятел до теб« на Гражданско сдружение «Алтернатива55» е един от утвърдените проекти за 2010 г. Продължителността на проекта е 8 месеца, а общата му стойност е 6400 лв.

Основната цел на проекта е да подпомогне интеграцията и подготовката за самостоятелен живот на децата от ДДЛРГ “Т.Попова“, Стара Загора, чрез провеждане на комплекс от дейности, съдействащи за тяхното професионално ориентиране и подготовка и развиване на социалните им умения, с привличане подкрепата на местната общност.

В дейностите по проекта ще бъдат включени 15 деца от ДДЛРГ “Т.Попова“, Стара Загора, на възраст 15-18 години.