Печат

Тренинг по проект "Приятел до теб"

26.10.2010

На 26.10 в офиса на Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” бе проведен поредният тренинг по програмата на проекта на сдружението „Приятел до теб„, финансиран от Социален фонд на ПИБ и ФРГИ.

Участващите в тренинга 12 младежи от ДДЛРГ „Т.Попова„ бяха запознати с услугите, които предоставя дирекция „Социално подпомагане„; с възможностите и механизмите за ползване на различни социални услуги след напускане на дома. Лектор в обучението бе г-жа Жанета Колева, психолог, н-к отдел в Дирекция „Социално подпомагане„ – Стара Загора.

Печат

Инициатива по проект "Приятел до теб"

03.10.2010

ГС „Алтернатива 55”, съвместно с Бар-клуб „ИЛ МОНДО”, организираха среща за професионално ориентиране с 19 възпитаници от ДДЛРГ „Теофано Попова”, които проявяват интерес към професии, свързани с общественото хранене.

Срещата даде възможност момчетата, които проявяват интерес към професиите „барман” и „сервитьор”, да се запознаят на място с особеностите и изискванията за подготовка и упражняване на тези професии.

Тази учебна година 3 възпитаници от ДДЛРГ „Т.Попова„ са първокурсници в Професионална гимназия по облекло и обществено хранене.

На тренинга те се срещнаха със специалист по теория и практика от ПГООХ и участваха в приготвянето на коктейли.

В края на срещата, по случай празника на Стара Загора, на децата бе предоставена възможност да играят безплатно в залата за билярд. Тренингът се провежда в рамките на проект „Приятел до теб” на ГС „Алтернатива 55”, който се финансира от Социален фонд към ПИБ и ФРГИ.

Печат

Тренинг за професионално ориентиране

28.09.2010

На 28.09.2010 г., в конферентна зала на ТПП - Стара Загора, бе проведен трениг с младежи от ДДЛРГ ”Т. Попова„.
Двете презентации

- „Икономика на регион Стара Загора и приоритетите за развитие” от Олег Стоилов, изп. директор на ТПП и

- „Европейски информационен център към ТПП” от Мариела Колева, експерт към ТПП

повишиха информираността на младежите относно водещите отрасли и фирми в региона и възможностите за трудова реализация на младите хора.

Тренингът се провежда в рамките на проект „Приятел до теб” на ГС „Алтернатива 55”, който ТПП - Стара Загора подкрепя като партньор. Проектът се финансира от Социален фонд към ПИБ и ФРГИ.

Печат

Информационна среща "Младите хора и бизнеса"

21.09.2010

ТПП-Стара Загора, съвместно със Сдружение „Българска тренировъчна централа„ /СБТЦ/-София, проведе в конферентната си зала информационна среща относно създаване на учебно-тренировъчни фирми за професионално ориентиране и подготовка на младежите от региона.

Бяха представени 3 презентации:

- „Център на учебно–тренировъчните фирми” към Министерство на образованието, младежта и спорта.

- „Младите хора и безнеса–заедно за успешно бъдеще на регион Стара Загора„

- проект на СБТЦ, в партньорство с ТПП-Стара Загора.

- „Регион Стара Загора и приоритетите за развитие„.

За участие в информационната среща от ТПП-Стара Загора бяха поканени Анастасия Василева, изп.директор на „Алтернатива 55” и трима младежи от ДДЛРГ „Т.Попова„, участници в проект „Приятел до теб„, който ТПП подкрепя като партньор.

Момчетата от ДДЛРГ се срещнаха с Мариела Колева и обсъдиха електронната страница на дома.