Печат

Как да търсим работа?

Искате да си намерите работа. И то бързо.


Вече сте търсили, но ви се струва, че нямате достъп до желаната от вас работа. А може би не сте търсили, както трябва…

Намирането на работа е разумен компромис между това, което искате и можете, и това, което се търси на пазара на труда.

Запомнете: свободни работни места винаги има, но от вас зависи да ги откриете. Затова трябва да знаете как и къде да търсите. Да намерите подходящата работа не е въпрос на късмет, а е умение, което може да се научи и усъвършенства.

ВАШИТЕ ЦЕЛИ…

Когато започвате да търсите работа, най-важно е да знаете какво търсите, т.е. какво искате. Въпросът какво всъщност искате е не само най-важният, но и най-трудният. Затова ви предлагаме няколко съвета, които ще ви помогнат да определите желанията и очакванията си.
Каква работа всъщност търсите? Нова или същата, на която бяхте преди? Много трудно ще ви бъде да намерите длъжност като предишната, защото работните места и изискванията на работодателите непрекъснато се променят. Бъдете гъвкави и не се ограничавайте до названието на дадена длъжност. Например: вие не сте просто "учител", а човек, който умее да общува с различни хора, да ги мотивира да се развиват, да ги приобщава към дадена идея и т.н. Определяйте себе си чрез това, което умеете, а не чрез титлите, които носите.
Какво най-много харесвате да правите? Опишете за себе си работата, която най-силно искате. Може би вече сте я вършили - в свободното време като хоби. Напрмер: да поправяте кола, да шиете, да пишете…
В каква обстановка обичате да се трудите? В екип, индивидуално, вкъщи…

А ВАШИТЕ УМЕНИЯ?

1. В какво сте най-добри? Вземете лист и химикалка и най-нескромно, но честно избройте всички качества, знания и умения, които притежавате.

    Образование    
    Специализации и курсове
    Квалификация    
    Практически умения и др.

2. Какво ви отличава от другите? Това са качества, които не всеки притежава, но които биха били предимство за вас пред работодателите. Например:

    Всички могат да смятат, но малцина притежават търговски нюх.
    Повечето хора умеят да шофират, но колко са тези, които сами могат да се оправят в случай на авария.
    Много хора знаят английски език, но не всички могат да формулират рекламно послание на английски.

3. Какво ви се отдава най-лесно? Работа с хора, с информация или машини. А може би сте много сръчни?

4. Какви интереси имате? Компютри, книги, пътувания, спорт и т.н.

СЪВЕТ:    


Отделете достатъчно време на уменията и силните си страни, защото, когато застанете пред работодател, не бива да очаквате той да открие вашето предимство - вие трябва да му го покажете. Затова се подгответе добре.


Изберете си подход

Може би ще ви е интересно да разберете, че начинът, по който повечето хора търсят работа, е точно обратен на начина, по който работодателите търсят служители. Вижте как се разминават подходите на работодателите и на търсещите работа:

Работодателите започват да търсят служител от: Търсещите работа започват да търсят от:
1. Наличния персонал във фирмата - подходящ служител, който да изпълнява и новата длъжност. 1. Малки обяви във вестниците.
2. Препоръка от познат, който вече се е убедил в качествата на даден човек. 2. Автобиографии, изпращани до различни работодатели без личен контакт.
3. Кандидати, които се представят директно пред работодателя в неговия офис. 3. Търсене на препоръка от познат.
4.Трудови посредници - бюра по труда или агенции за подбор на персонал. 4.Трудови посредници - бюра по труда или агенции за подбор на персонал.
5. Преглеждане на пристигнали автобиографии. 5. Лични посещения в офиса на съответния работодател.
6. Пускане на обява във вестник.     

Вашият шанс за бързо намиране на подходяща работа е да "се срещнете" с работодателя по пътя му към търсене на служители.

Ето няколко съвета:

 • Започнете по неговата логика - търсете първо личния контакт и препоръките от познати и приятели. 
 • Не се отказвайте. Бъдете активни - свободни работни места винаги има и ако сте упорити, можете да намерите точно тази работа, която търсите.
 • Не се ограничавайте само с един подход в търсенето на работа. Ще имате по-голям шанс, ако комбинирате няколко от изброените дотук подхода.
 • Ако все пак, след като сте опитали всичко, още нямате успех, помислете на какво може да се дължи това. Колкото и да не ви харесва, в 99 процента от случаите причината е у вас. Това, което можете да направите, е: Прегледайте внимателно изискванията на работодателите за длъжността, към която се стремите. Ако е необходимо, запишете се на курсове за преквалификация или за допълнителна квалификация.   
 • Обърнете се към специалист по управление на персонала. Възможно е преценката ви за вашите възможности и очаквания за работа да не са напълно обективни. Такива услуги се предлагат в бюрата по труда, както и от частни консултанти.
 • Потърсете помощта на приятели и познати, които могат бързо да ви "преподадат" няколко практически урока в областите, в които се усещате слаби. Например: работа с компютър, оформяне на делови писма и др.

Внимавайте за грешки

 •     Не използвайте само един подход за търсене на работа.    
 •     Не се отказвайте след първия неуспех.
 •     Не търсете работа само по телефона - така е най-лесно за работодателя да ви отхвърли.
 •     Внимавайте да не се превърнете в "дежурния кандидат" - да кандидат-ствате за всяко свободно място.
 •     Не подценявайте възможностите си.    


Информация може да намерите в…

 1. БЮРАТА ПО ТРУДА.


Там може да получите следните услуги:

 •     Информация и консултации за свободните работни места, изискванията за тяхното заемане,    възможностите за обучение, както и за смяна на професията или за работа в друго населено място.
 •     Подбор и насочване към подходяща работа.
 •     Психологически консултации.
 •     Предоставяне на информация за условията и реда за работа в други страни.
 •     Консултации за желаещите да започнат собствен бизнес.
 •     Консултации за разработване на бизнес-проекти.
 •     Насочване при избор на професия.
 •     Консултации "Как да се представим пред работодателите".
 •     Интервю с работодател за заемане на свободни работни места.


2. ПРЕСАТА

Когато разглеждате малки обяви за работа, използвайте изданията във вашия регион, на които може да се има доверие. Полезна информация ще намерите и в специализираните притурки за търсене на работа във вестниците.

3. ИНТЕРНЕТ

Чрез Интернет най-лесно можете да "проникнете" във фирмите, които ви интересуват и да проверите дали търсят служители и при какви условия. Много по-ефективен подход обаче е да използвате услугите на специализираните Интернет страници за търсене на работа. Те ви позволяват:

    Да попълните директно формуляр за кандидатстване за работа, като по този начин се включвате в архив с данни, който редовно се посещава от работодатели.    
    Да получите информация за свободни работни места.
    Да получите съвети как да оформите автобиография и мотивационно писмо и др.
    Частни трудови посредници.Това са фирми, получили разрешение да извършват посредническа дейност на пазара на труда - консултиране на търсещи работа, намиране на работа в България и чужбина.


Все повече работодатели търсят професионална помощ на посредници при подбора на подходящи служители. Затова, когато търсите работа, е добре да се регистрирате и в тяхната картотека с данни. За да направите това, можете да отидете на място в офиса на съответната фирма-посредник или да попълните готов формуляр в Интернет (ако има такава услуга).

Пълен списък на фирмите, имащи право да извършват посредническа дейност по информиране и наемане на работа, можете да намерите в сайта на
Агенцията по заетостта - www.az.government.bg

4. ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

Използвайте всички възможности да се свържете с работодателите. Ежегодно в страната се организират срещи между работодатели, трудови посредници и кандидати за работа (например "Дни на кариерата"). На тези срещи можете да влезете в пряк контакт с различни фирми.