Печат

Европейски портал за трудова мобилност EURES

I. КАКВО Е EURES

Какво може да направи за вас Европейски Портал за Трудова Мобилност EURES?

Създаден през 1993, Европейският портал за трудова мобилност  EURES е мрежа за сътрудничество между Европейската Комисия и Обществените ведомства по труда от държавите-членки на Европейското Икономическо Пространство (Страните от Европейския Съюз, плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и други партньорски организации. Швейцария също така участва в сътрудничеството в EURES.
Обединените възможности на членовете на EURES и на партньорските организации осигуряват солидна основа за да може мрежата на EURES да предоставя високо-качествени услуги, както на работниците, така и на работодателите.

Целта на EURES е да предостави информация, съвет и услуги за наемане/намиране на работа (среща на търсещите и предлагащите работа) в полза на работниците и работодателите, както и на всеки гражданин, желаещ да се възползва от принципа на свободното движение на лицата.
EURES е много повече от Портала за Трудова Мобилност, който посещавате в момента.
EURES притежава една мрежа от повече от 700 съветници на EURES, които са в ежедневен контакт с търсещите работа и работодателите в Европа.
В европейските транс-гранични региони, EURES има да играе една много важна роля при предоставянето на информация и съдействието за разрешаване на всички видове проблеми свързани с мигрирането през граница, и с които работниците и работодателите могат да се сблъскват.

II. ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РАБОТА

Лесният начин да намерите информация за работни места и възможности за обучение в цяла Европа е чрез EURES:

•    Вакантни работни места в 31 европейски страни,
•    автобиографии предоставени от страна на заинтересовани кандидати,
•    какво трябва да знаете за условията на живот и работа в чужбина
•    и още повече събрано за вас от мрежата на EURES.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА  ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

Tрябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу Правила за защита на личните данни и Специалните Условия за да можете да се регистрирате за “Моят EURES” акаунт и за услугата Онлайн автобиография

A) Правила за защита на личните данни на EURES

1. Характеристика на електронната услуга

Целта на портала за трудова мобилност EURES е да осигури информация и електронни услуги на търсещите работа и искащи да си намерят работа в чужбина, на работодателите търсещи кандидати от други страни, както и на всеки гражданин, който иска да се възползва от принципа на свободното движение на хора.
Порталът за трудова мобилност EURES осигурява достъп до вакантни работни места публикувани от членовете на EURES и организациите партньори, в частност обществените бюра по труда в участващите страни.
Базата данни от автобиографии на портала предоставя на търсещите работа възможността да публикуват автобиографиите си онлайн, а на работодателите -възможността да търсят и да разглеждат автобиографиите на потенциални кандидати.
Порталът осигурява също така информация относно тенденциите на пазара на труда, условията на живот и труд, както и информация по други въпроси свързани с трудовата мобилност, които са от значение за работодателите, за мигриращите работници и за членовете на техните семейства, в случаите, когато обмислят преместване от една страна в друга.
Търсещите работа и работодателите могат да се регистрират и да получат “Моят личен акаунт в EURES “. Регистрираните ползватели могат да създават и да запазват търсени профили, да бъдат предупреждавани с е-мейл и/или SMS, когато има вакантни места или автобиографии съответстващи на даден профил, както и да се абонират за бюлетини и друга информация.

2. Каква лична информация събираме, с каква цел и с какви технически средства?

2.1 Идентифициращи данни

•    Търсещи работа
Личната информация свързана със създаването на “Моят личен акаунт в EURES “ за търсещите работа е ограничена до необходимата информация за идентифициране на дадено лице. Задължителни само са име, адрес и е-мейл адрес за контакт. Допълнително ползвателите могат да посочат и други данни за контакт (телефон, номер на GSM и факс), както и данни, които могат да се използват  за изпращане на адаптирана информация (дата на раждане, националност, предпочитание за езици, пол).
При създаването и изпращането на автобиография, освен вече предоставените за създаването на “Моят личен акаунт в EURES” данни, от ползвателите се иска да предоставят информация относно тяхното образование и професионален опит, езиковите и личностните умения, както и за желаната от тях сфера на труд/работа. Преди дадена автобиография да може да бъде публикува в системата, търсещият работа се приканва да прегледа отново информацията, която ще може да се вижда от другите ползватели. Тогава той или тя може да посочи, цялата или избрана част от личните данни, както и имената и адресите на настоящите и предишните работодатели да бъдат скрити.

•    Работодатели
Всяка компания или предприятие, които са законно регистрирани в Европейското Икономическо Пространство или Швейцария може да кандидатства за  “Моят  EURES” акаунт като предостави име и адрес на компанията, регистрация по ДДС или официален регистрационен номер, както и име, адрес, телефон и е-мейл адрес на едно главно лице за контакт. Ако кандидатурата е одобрена, главното лице за контакт може да добави допълнителни акаунти за други филиали или лица за контакт от същата компания, като предостави имената, адресите, телефонните номера и е-мейл адресите на тези филиали и лица.

2.2 Техническа информация

Данните се пазят в база данни, намираща се в Централната база данни на Европейската Комисия и достъпът до тези данни е под защитата на идентификационен механизъм. Достъпът до тази услуга става чрез уеб сървърите EUROPA, също намиращи се в Централната база данни, където тя се хоства.  
Сайтът използва кукис, които са заложени от сървъра на сайта за да може да се проследяват HTTP сесиите на браузърите на ползвателите. Тези кукис се изтриват при приключване на сесията на даден ползвател посредством затваряне на прозореца на браузъра или когато изтече времето на една HTTP сесия. Могат също да бъдат използвани кукис за да се проследи дали даден ползвател (или по-точно браузърът, от който ползвателят браузва системата) вече е отговарял на дадено проучване, анкета или други подобни. Никои от тези кукис не съдържат лична информация.
Никакви лични данни не се съдържат в логнатите файлове към сайта и ние не пазим никаква лична информация извън сайта.

3. Кой има достъп до вашата информация и на кого тя се предоставя?

Информация, касаеща автобиографиите на търсещите работа се предоставя, с цел търсене и показване, на работодателите, които са регистрирани и проверени от страна на администратора на сайта, изпълняващ ролята на контрольор, и на съветниците на EURES, работещи в организациите-членки или партньори на EURES, по-специално в обществените бюра по труда в страните-членки на Европейското Икономическо Пространство и в Швейцария. В случай, че тези организации допълнително използват получената от автобиографиите информация, то това използване трябва да е в съответствие с Регламент 45/2001 относно защитата на личните данни, или в съответствие с националното законодателство прилагащо Директива 95/46/EC на тази страна, в която се намира организацията, и която е в рамките на Европейското Икономическо Пространство.   
Услугата е напълно безплатна и не може да се използва за каквато и да е форма на реклама с търговска цел.
Информацията относно регистрираните търсещи работа и работодатели няма да бъде предоставяна на никой, който е извън мрежата на EURES. Пазените данни няма да се използват за разпращане на каквато и да е информация на регистрираните ползватели, освен ако те изрично не са се съгласили с това, с изключение на съобщенията директно свързани с услугата, с нейната достъпност и развитие, както и на проучванията и други подобни, провеждани с цел оценка на резултатите

4. Как ние защитаваме и опазваме информацията за вас?

Единствено регистрираните и приети работодатели и съветници на EURES могат да разглеждат автобиографиите на търсещите работа. Тези организации и съветници на EURES имат достъп до портала посредством техни защитени с парола лични акаунти

5. Как можете да проверите, промените или изтриете информацията за вас?

След като една автобиография постъпи в базата данни на Портала за Трудова Мобилност EURES, търсещите работа ще могат да променят своите данни по всяко време. Всичко, което трябва да направят е да се логнат в портала като използват защитения си с парола личен акаунт и да променят или осъвременят своята автобиография. Вече публикуваните автобиографии могат да станат недостъпни за работодателите за определен период от време и до последващи указания. Даден ползвател може да отмени регистрацията си по всяко време и поради това да изтрие “Моят EURES “ акаунт, както и цялата свързана и пазена информация, включително и автобиографиите. Преди окончателното изтриване от ползвателите ще се иска потвърждение.

Данните се контролират периодично за точност и пълнота, като с е-мейл търсещите работа ще се поканват да осъвременяват своите автобиографии.

6. Колко дълго време пазим информацията за вас?

Въведените в системата автобиографии, които не се осъвременяват или проверяват от ползвателя в период по-дълъг от дванайсет седмици няма да бъдат достъпни за работодателите. Ако един търсещ работа не е посетил своя профил и автобиография в продължение на една година, те ще бъдат премахвани от системата. Няма да има пазен архив за изтритите автобиографии.
"Моите EURES" акаунти, които не са били посещавани в период от две години ще бъдат заличавани и няма да се запазват никакви данни.

7. Информация за контакт

Порталът за Трудова Мобилност EURES се управлява от Генерална Дирекция “Заетост, Социални Въпроси и Равни Възможности” на Европейската Комисия.

За всякакви въпроси или опла квания относно услугата, моля обърнете се към контролиращото лице на следния е-мейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В случай на възникнал конфликт оплаквания могат да се отправят до Европейския Надзорник по Опазването на Данните. За повече информация и информация за връзка, виж: http://edps.europa.eu

Б) Специални условия за използването на услугата Онлайн автобиография


1. Приемайки тези условия, лицата се съгласяват да използват услугата на EURES онлайн автобиография единствено за да декларират своето качеството на търсещи работа пред работодателите и съветниците на EURES, които имат достъп до системата.
Търсещите работа трябва редовно да посещават тяхната страница, за да може профилите им да остават достъпни за работодателите. Ако даден търсещ работа не е посетил своята страница в продължение на дванайсет седмици, то профилът му/й няма повече да бъде достъпен за работодателите. Ако един търсещ работа не е посетил страницата си в продължение на една година, то неговият/нейният профил ще бъде изтрит.

2. Приемайки тези условия, работодателите се съгласяват да използват EURES онлайн единствено за да търсят и да се свързват с търсещите работа с цел предлагане на работа или задание в рамките на собственото предприятие на работодателя, или на предприятие, което работодателят представлява. Всяко предложение за работа ще е в съответствие с изразените в профила на търсещия/щата работа предпочитания.
Работодателите не могат да искат такса или друга форма на плащане от търсещите работа за достъпа до информация относно вакантните места.

3. Европейската Комисия си запазва правото да изтрие без предварително предупреждение всякаква въведена информация, която може да се разглежда като незаконна, неотговаряща на етичните норми или неподходяща по всякакъв друг начин. Подобно на това, на всеки ползвател на “Моят EURES” акаунт и на Онлайн автобиография, който по някакъв начин бъде счетен за не отговарящ на целта на тази услуга, акаунтът може да се закрие и данните да се изтрият. Европейската Комисия не поема отговорност


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Добре дошли в PLOTEUS (Портал за възможностите за обучение в европейското пространство).

Целите на PLOTEUS са да помага на студентите, търсещите работа, работещите, родителите, съветниците по ориентиране и учителите да открият информация за обучението в Европа.

СЕКЦИЯ : ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Възможности за образование и обучение, които са налични в Европейския съюз. Тази секция съдържа множество връзки към интернет сайтове на университети и институции за висше образование, бази данни на училища, курсове за професионално ориентиране и обучение за възрастни.
СЕКЦИЯ :ОБМЕН

•    Програми за обмен и грантове (Erasmus, Leonardo da Vinci, Tempus) осъществявани в европейските страни. Как и с кого да се свържем, как се кандидатства за субсидия, и т.н.
•    Образователни системи
•    Образователни и обучителни системи: описание и обяснение за различните образователни системи на европейските страни.

ИЗБЕРИ ДЪРЖАВА

Всичко, което е нужно да знаете, когато се премествате в друга европейска страна: стандарт на живот, такси за обучение, настаняване, законова основа и друга основна информация за европейските страни.

КОНТАКТ
http://ec.europa.eu/eures